Caherconnell Archaeology Field School

Введення

Прочитайте офіційний опис

Caherconnell - один з кÑаÑзнавÑÐ¸Ñ Ð°ÑÑеологÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÑÐºÐ¸Ñ ÑкÑл ÐÑландÑÑ

ÐаÑе баÑÐµÐ½Ð½Ñ Caherconnell Archaeology Field School - забезпеÑиÑи незабÑÑÐ½Ñ Ð°ÑÑеологÑÑÐ½Ñ Ð²ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð² ÑнÑкалÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑегÑÐ¾Ð½Ñ ÐÑÑÑен.

У паÑÑнеÑÑÑÐ²Ñ Ð· ÐаÑÑоналÑним ÑнÑвеÑÑиÑеÑом ÐÑландÑÑ Ð² ÐолÑей ми пÑагнемо забезпеÑиÑи найкÑаÑÑ Ð°ÑÑеологÑÑÐ½Ñ Ð¾ÑвÑÑÑ, а Ñакож кÑлÑÑÑÑний елеменÑ, Ñкий пеÑедбаÑаÑ, Ñо ÑÑÑденÑи ÑпÑлкÑÑÑÑÑÑ Ð· мÑÑÑевими лÑдÑми ÑоднÑ.

ÐавÑÑо вибÑаÑи Caherconnell Archaeology Field School ?

 • ÐикаÑаÑи з понедÑлка по п'ÑÑниÑÑ, а Ñакож вивÑаÑи Ñ Ð½Ð°Ð²ÑаÑиÑÑ Ð½Ð° виÑÑдниÑ.
 • Ðи бÑдеÑе ÑозкопÑваÑи коÑолÑвÑÑке поÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ 10-го ÑÑолÑÑÑÑ.
 • ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ñ ÑкÑÑÑÑ Ð°ÑÑеÑакÑÑв, ÑÐºÑ Ð²Ð¸ÑвлÑÑÑÑÑÑ, Ñ Ð²ÑажаÑÑими.
 • Цей ÑÐ°Ð¹Ñ Ð¼Ð°Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñезне знаÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÑландÑÑÐºÐ¾Ñ Ð°ÑÑеологÑÑ, пеÑÑий Ñакого ÑодÑ, Ñкий бÑде Ñозкопаний.
 • ÐоÑлÑджÑйÑе маÑеÑÑалÑÐ½Ñ ÐºÑлÑÑÑÑÑ, ÑÑÑоÑÑÑ, економÑÑнÑ, полÑÑиÑÐ½Ñ Ñа ÑоÑÑалÑÐ½Ñ ÑÑÑÑкÑÑÑÑ.
 • ÐÑозÑмÑйÑе Ñ Ð¿ÑаÑÑйÑе з наÑими виÑокими ÑÑандаÑÑами Ñозкопок.
 • ÐавиÑки, ÑÐºÑ Ð²Ð¸ навÑаÑÑеÑÑ ÑÑÑ, можÑÑÑ Ð±ÑÑи викоÑиÑÑÐ°Ð½Ñ Ð² бÑдÑ-ÑкÑй ÑоÑÑÑ ÑвÑÑÑ.
 • Щоб забезпеÑиÑи найкÑаÑÑ Ð¿ÑдгоÑÐ¾Ð²ÐºÑ Ñа доÑвÑд, ми обмежÑÑмо ÑозмÑÑ Ð³ÑÑп до 20.
 • ÐÐ°Ñ ÑÑенÑ-вÑиÑÐµÐ»Ñ ÑпÑввÑдноÑÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑановиÑÑ Ð²Ñд 5 до 1
 • ÐÑÑимайÑе вÑе Ñе в безпеÑномÑ, конÑÑолÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑеÑедовиÑÑ.
 • ÐÑзÑмÑÑÑ Ñ Ð¿ÑиголомÑливий ÑÑландÑÑкий пейзаж The Burren Ñа Wild Atlantic Way.

УÑе ÑÑÑбÑÑÑÑÑÑ - ми оÑганÑзовÑÑмо жиÑло, ÑаÑÑÑваннÑ, Ñоденний ÑÑанÑпоÑÑ, навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð½Ð° виÑÑдниÑ, лекÑÑÑ Ð½Ð° ÑайÑÑ Ñа повÑÑкденне навÑаннÑ. ÐÑиÑодÑÑе Ñ Ð¿ÑиÑднÑйÑеÑÑ Ð´Ð¾ команди!

ÐÐ°Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð²Ñд ÑÑÑÑ Ð°ÑÑеологÑÑÐ½Ð¸Ñ ÑнÑÑиг в ÐеÑконнелл, ÐÑландÑÑ. Ðа мÑÑÑÑ Ñакож знаÑодÑÑÑÑÑ ÑÑи кам'ÑÐ½Ñ ÐºÑила (кÑлÑÑÐµÐ²Ñ ÑоÑÑи), вÑÑогÑдний пÑÑаний кÑÑган пÑзно бÑонзи, Ð´Ð°Ð²Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ñова ÑиÑÑема, два поÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð²Ð°Ð»ÑнÑв бÑонзового ÑÑолÑÑÑÑ, ÑÑаÑÐ¾Ð²Ð¸Ð½Ð½Ñ Ð¶Ð¸ÑÐ»Ð¾Ð²Ñ Ð¿ÑимÑÑÐµÐ½Ð½Ñ Ñа доÑÑÑоÑиÑний бÑдинок.

Розклад кÑÑÑÑ 2018 ÑÐ¾ÐºÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð´Ð½ÑÑÑ Ð· пÑовÑÐ´Ð½Ð¸Ñ ÑÑландÑÑÐºÐ¸Ñ Ð°ÑÑеологÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÑкÑл

6 ÑÐ¸Ð¶Ð´ÐµÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð±Ñнований кÑÑÑ: SS109 / SS110 / SS112 - (18 ECTS або 9US кÑедиÑÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½) 6 ÑижнÑв

 • 27 ÑÑавнÑ-5 Ð»Ð¸Ð¿Ð½Ñ 2019 ÑокÑ
 • 10 ÑеÑÐ²Ð½Ñ - 19 Ð»Ð¸Ð¿Ð½Ñ 2019 ÑокÑ
 • 24 ÑеÑÐ²Ð½Ñ - 2 ÑеÑÐ¿Ð½Ñ 2019 Ñ

4 ÑÐ¸Ð¶Ð´ÐµÐ½Ñ ÐомбÑнований кÑÑÑ: SS109 / SS110- (12 ECTS або 6US кÑедиÑÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½) 4 ÑижнÑ

 • 27 ÑÑÐ°Ð²Ð½Ñ - 21 ÑеÑÐ²Ð½Ñ 2019 ÑокÑ
 • 8 Ð»Ð¸Ð¿Ð½Ñ - 2 ÑеÑÐ¿Ð½Ñ 2019 ÑокÑ

ÐÑÑÑп до аÑÑеологÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ÑлÑдженÑ: SS112- (6ECTS або 3US кÑедиÑÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½) 2 ÑижнÑ

 • 24 ÑеÑÐ²Ð½Ñ - 5 Ð»Ð¸Ð¿Ð½Ñ 2019 Ñ

ÐÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ Ð² аÑÑеологÑÑÐ½Ñ Ñозкопки: SS109- (6ECTS або 3US кÑедиÑÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½) 2 ÑижнÑ

 • 27 ÑÑÐ°Ð²Ð½Ñ - 7 ÑеÑÐ²Ð½Ñ 2019 Ñ
 • 8 липнÑ-19 Ð»Ð¸Ð¿Ð½Ñ 2019 ÑокÑ
 • 22 Ð»Ð¸Ð¿Ð½Ñ - 2 ÑеÑÐ¿Ð½Ñ 2019 ÑокÑ

ÐÑомÑжний аÑÑеологÑÑний Ñозкопки: SS110- (6ECTS або 3US кÑедиÑÐ½Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸) 2 ÑижнÑ

 • 10 ÑеÑÐ²Ð½Ñ - 21 ÑеÑÐ²Ð½Ñ 2019 Ñ
 • 22 Ð»Ð¸Ð¿Ð½Ñ - 2 ÑеÑÐ¿Ð½Ñ 2019 ÑокÑ

ÐоÑвÑд аÑÑеологÑÑ Ð² ÐÑландÑÑ Ð· ÑÑзниÑеÑ

Ð¢Ð²Ð¾Ñ ÑÐ°Ñ ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð±Ð°ÑиÑÑ, Ñо ви пÑаÑÑÑÑе з найкÑаÑими аÑÑеологами ÐÑландÑÑ Ð¿ÑоÑÑгом днÑ, а Ñакож найкÑаÑими ÑпÑлкÑвалÑниками ÐÑландÑÑ Ð²Ð½Ð¾ÑÑ!

ÐоÑвÑд Caherconnell Archaeology Field School - Ñе Ñой, Ñкий не бÑде незабаÑом забÑÑий, Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸ÑÑ ÑÑÑденÑам вÑдÑÑваÑи найкÑаÑÑ Ð· ÑÑландÑÑÐºÐ¾Ñ Ð°ÑÑеологÑÑ Ñа кÑлÑÑÑÑи вÑдÑазÑ.

ЯкÑо ви ÑоÑеÑе вивÑиÑи навиÑки пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ Ð°ÑÑеологÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ÑлÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ñ Ñ Ð²ÐµÑелÑй, але пÑоÑеÑÑйнÑй ÑоÑÐ¼Ñ - Ñам, де доÑÑÑпний академÑÑний кÑÐµÐ´Ð¸Ñ - Ñе мÑÑÑе Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ Ñ Ñдиним мÑÑÑем Ð´Ð»Ñ Caherconnell Archaeology Field School аÑÑÑÑекÑÑÑи ÐаÑÑоннелл.

РозмÑÑеннÑ

РозмÑÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð°ÑÑеологÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ Ñколи забезпеÑÑÑÑÑÑÑ ÐÑÐ»Ð¾Ñ ÑÑм'ÑÑ Ð² гоÑÐµÐ»Ñ Imperial, Lisdoonvarna.

ÐоÑÐµÐ»Ñ Imperial ÑозÑаÑований Ñ ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð¼Ñ ÑеÑÑÑ Lisdoonvarna Ñ ÑÐµÐ»Ñ ÐлеÑ, ÐÑландÑÑкий ÑÑÑоÑиÑний кÑÑоÑÑний мÑÑÑеÑко, вÑеÑвÑÑнÑо вÑдомий ÑвоÑÑ Ð¼ÑÐ·Ð¸ÐºÐ¾Ñ Ñа бÑдинок ÑоÑÑÑного ÑеÑÑÐ¸Ð²Ð°Ð»Ñ Ð·ÑÑÑÑÑÑей. ÐоÑÐµÐ»Ñ Ð¿ÑопонÑÑ ÑнÑкалÑне поÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð´ÑÑжнÑого ÑеÑвÑÑÑ Ñа гаÑÑÑÐ¾Ñ Ð³Ð¾ÑÑинноÑÑÑ. ЯÑкÑава Ñа пÑоÑÑоÑа ÑÑÑйка ÑеÑÑÑÑаÑÑÑ - Ñе ÑдеалÑне мÑÑÑе Ð´Ð»Ñ Ð²ÑдпоÑинкÑ, а Ñакож Ð´Ð²Ñ Ð·Ð°ÑиÑÐ½Ñ Ð·Ð¾Ð½Ð¸ вÑдпоÑинкÑ. СÑÑденÑи можÑÑÑ Ð½Ð°ÑолодиÑиÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ð¼ ÑÑландÑÑким або конÑиненÑалÑним ÑнÑданком ÑоÑÐ°Ð½ÐºÑ Ð¿ÐµÑед поÑÐ·Ð´ÐºÐ¾Ñ Ð² ÐаÑеÑнокнелл Ñа веÑеÑÑ Ð½Ð° веÑеÑÑ Ð· 3-Ñ ÑÑÑав, коли вони повеÑÑаÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ ÐмпеÑаÑоÑа кожного веÑоÑа. СнÑданок Ñа веÑÑÑÐ½Ñ Ñжа покÑиваÑÑÑÑÑ Ð²Ð°Ñими збоÑами.

** Ð-за дÑже низÑкого ÑпÑввÑдноÑÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑÑденÑÑв Ñа вÑиÑелÑв (5: 1) доÑÑÑпна обмежена кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¼ÑÑÑÑ **

Розташування

Креггаун

Address
Caherconnell Stone Fort, Caherconnell, Carron, Kilfenora, Co Clare. Ireland
V95 XD73 Креггаун, Графство Клер, Ірландія